Strona główna    O nas    Reklama    Patronat medialny    Dla autorów    Mapa strony    Kontakt    RSS   

Rok 2012

2012-12-28 Odpowiedź wicekuratora oświaty w Katowicach na interwencję SBP w sprawie likwidacji bibliotek pedagogicznych
2012-12-28 List Przewodniczącej SBP Elżbiety Stefańczyk w sprawie liwidacji bibliotek pedagogicznych, skierowany do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas
2012-12-26 Relacja z I Ogólnopolskiego Kongresu Kultury
2012-12-20 Odpowiedź Marszałka województwa śląskiego na interwencję SBP w sprawie likwidacji bibliotek pedagogicznych
2012-12-18 Z cyklu: Wielcy Polacy, wielcy Krakowianie - prezentacja artysty Stefana Berdaka w PBW w Krakowie
2012-12-17 List Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych w sprawie likwidacji bibliotek pedagogicznych, skierowany do minister Krystyny Szumilas
2012-12-14 4600 podpisów pod listem protestacyjnym w sprawie likwidacji bibliotek pedagogicznych w województwie śląskim
2012-12-13 "Niezwykły świat Braci Grimm" - małopolski konkurs plastyczno-literacki dla uczniów
2012-12-10 Relacja z konferencji zorganizowanej przez PBW w Przemyślu w ramach projektu Comenius
2012-12-10 Relacja z konwersatorium "Wsparcie dzieci z grup ryzyka"
2012-12-07 Konferencja podsumowująca obchody MMBS 2012 i projekt czytelniczy "Podlaskie spotkanie z pisarzami"
2012-12-07 Jak zorganizować udane wydarzenie artystyczne i nie wpaść w tarapaty? - warsztaty metodyczne, PBW w Krakowie
2012-12-06 CELESTYN FREINET - wystawa w PBW w Krakowie
2012-12-06 Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu uruchomiła elektroniczną ofertę dubletów
2012-12-05 Bezpłatny kurs języka angielskiego dla seniorów (i nie tylko) - PBW w Krakowie
2012-12-04 Seminarium "Wpleceni w wielokulturowość" w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.
2012-12-03 Relacja z uroczystości jubileuszowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2012-11-30 BIBLIOTERAPIA - warsztaty metodyczne dla nauczycieli - Kraków, 5 grudnia 2012
2012-11-29 XX edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "PROBLEMY PRAWNE I ORGANIZACYJNE W PRAKTYCE DZIAŁANIA BIBLIOTEK CYFROWYCH ORAZ REPOZYTORIÓW
2012-11-28 Życzenia dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie z okazji 90-lecia istnienia
2012-11-27 Warsztaty szkoleniowe: Skuteczne zarządzanie i organizacja w bibliotece w Słupsku
2012-11-27 Uwagi Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych do projektu Ustawy o bibliotekach
2012-11-27 Stanowisko Rady Biblioteki PBW im. J. Lompy w Katowicach w sprawie likwidacji 5 filii PBW w Katowicach
2012-11-27 Powstaje Ogólnopolska Baza Edukatorów Medialnych
2012-11-26 Cyfrowa szkoła - czyli jaka? Relacje z konferencji
2012-11-22 Nowe lektury w kanonie szkoły podstawowej – pomysły, inspiracje - wykład w Piotrkowie Tryb.
2012-11-20 Konwersatorium "Wsparcie dzieci z grup ryzyka" w Białej Podlaskiej
2012-11-20 Konferencja Projekt "Dolnośląska e-szkoła" - innowacje i technologie w szkołach i placówkach oświatowych Dolnego Śląska
2012-11-19 "Cyfrowa Szkoła - czyli jaka?" - zmiana terminu i miejsca w Warszawie
2012-11-17 XII spotkanie z cyklu Bibliotekarze z pasją: "Warszawa - moja miłość"
2012-11-16 Likwidacja 6 filii pedagogicznych bibliotek wojewódzkich prowadzonych przez Województwo Śląskie
2012-11-13 Jubileusz 90-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2012-11-12 Jubileusz 60-lecia działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce
2012-11-08 "Korczak - nauka, praktyka, mit" - konferencja w Olsztynie
2012-11-08 Medal Bibliotheca Magna - Perennisque dla PBW w Krakowie
2012-11-07 „Internetowe narzędzia zarządzania informacją” - prelekcja w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
2012-11-06 Ibuk w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.
2012-11-06 Biblioteki cyfrowe - organizacja - prawo - funkcjonowanie - IV konferencja naukowa dla bibliotekarzy
2012-11-02 Nabór na e-learningowy kurs języka angielskiego – edycja VI
2012-10-31 Projekt „Readway - w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych” w Przemyślu
2012-10-29 Odezwa w sprawie potrzeby ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego
2012-10-29 „Po swojomu, po naszomu…”- relacja z konferencji w Białej Podlaskiej
2012-10-26 V edycja seminarium w cyklu Badania naukowe „Aspekty prawne pracy naukowca -ewaluacja dorobku - komunikacja naukowa - granty”
2012-10-26 "Cyfrowa szkoła - czyli jaka?" - konferencja i warsztaty w PBW w Warszawie
2012-10-26 Szkolenia dla bibliotekarzy szkolnych w PBW im. KEN w Warszawie
2012-10-26 Warsztaty towarzyszące konferencji Cyfrowa szkoła - czyli jaka? - informacje i zapisy
2012-10-26 "Cyfrowa szkoła - czyli jaka?" - nowy cykl konferencji regionalnych
2012-10-26 Szkolenie „Biblioteka szkolna i pedagogiczna – miejscem rozwijania kompetencji informacyjnych uczniów” - ORE - 12-14 grudnia 2012 r.
2012-10-26 Spotkania ze znanymi pisarzami: Małgorzatą Gutowską - Adamczyk i Jackiem Komudą
2012-10-26 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołece zaprasza na wystawy, lekcje biblioteczne i konkursy
2012-10-25 Zapraszamy do udziału w katowickiej konferencji "Cyfrowa szkoła – czyli jaka?"
2012-10-24 Kolejne bezpłatne kursy e-learningowe w Bibliotecznym Centrum Zdalnej Edukacji
2012-10-19 Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP objął patronat medialny nad I Ogólnopolskim Kongresem Instytucji Kultury „Quo vadis kulturo?”.
2012-10-18 Bezpłatne kursy e-learningowe w Bibliotecznym Centrum Zdalnej Edukacji
2012-10-17 „Człowiek przez duże C” – wystawa w Pszczynie
2012-10-17 55 drzew na 55-lecie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach – Filii w Jaworznie
2012-10-16 Nowe konferencje Centrum Promocji Informatyki
2012-10-13 Mobilna edukacja w XXI wieku - relacje z drugiego cyklu konferencji
2012-10-13 I Konferencja Metodyczna - Szkoła XXI wieku
2012-10-08 Konferencja „Po swojomu, po naszomu”. Dzieje kultury i tradycji pogranicza - ocalić od zapomnienia. w Białej Podlaskiej
2012-10-06 Opinia SBP dotycząca rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
2012-10-05 Uwagi Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
2012-10-03 Konferencja „Co z tym Kraszewskim? " w Białej Podlaskiej
2012-10-03 E-learning w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie
2012-10-03 Spotkanie autorskie z Leszkiem Szczasnym w BP w Ostrowi Mazowieckiej
2012-10-02 Nowy kurs e-learningowy „Bielsko-Biała w kalejdoskopie”
2012-09-28 Ukazał się pierwszy numer czasopisma elektronicznego “Biblioteka i Edukacja”
2012-09-27 II FORUM INFORMATYKI W INSTYTUCJACH KULTURY "INFORMACJE I TECHNOLOGIE W INSTYTUCJACH KULTURY"
2012-09-26 Jak promować czytelnictwo w epoce cyfryzacji? - konferencja w MSCDN w Warszawie
2012-09-26 Konferencje metodyczne "Popularyzacja czytelnictwa raz jeszcze – jak to robić w atrakcyjny i nowoczesny sposób?" w PBW w Warszawie
2012-09-23 Blog Fiv’e o’clock - Przygody Alicji w krainie, gdzie mówią po angielsku! Co nie jest proste, a zabawne być może!
2012-09-20 Seminarium „WIEDZA NAUKOWA ON-LINE - NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA WIEDZĄ”
2012-09-20 Konferencja regionalna „Mobilna edukacja w XXI wieku” w Gorzowie Wielkopolskim
2012-09-19 „Małe, duże i kudłate” - spotkanie w BPP w Piotrkowie Trybunalskim
2012-09-19 Konkurs literacki "Biała w słowa ubrana" w BP w Białej Podlaskiej
2012-09-19 "Dziecko jako wartość współczesnej pedagogiki" - konferencja w Białej Podlaskiej
2012-09-19 Warsztaty „Facebook i Twitter w bibliotekach – szanse i zagrożenia.
2012-09-18 VI konferencja z cyklu Szkolne Centra Multimedialne - nowy wymiar informacji
2012-09-12 Projekt Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
2012-09-11 Konferencja z okazji Roku Korczaka w PBW w Nowym Sączu
2012-09-11 "Jak założyć bibliotekę cyfrową? Wybrane problemy w ujęciu praktycznym" - warsztaty
2012-09-11 Spotkanie w PBW w Gdańsku "Zainteresowania (nie tylko) czytelnicze nauczycieli bibliotekarzy
2012-09-10 Bibliofilm - nowy edukacyjno-rozrywkowy serwis SBP już działa!
2012-09-06 Rozpoczynamy drugą edycję konferencji "Mobilna edukacja w XXI wieku".
2012-09-05 Opinia Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
2012-09-05 Stanowisko Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych dotyczące placówek doskonalenia
2012-09-05 Międzynarodowy Tydzień Open Access
2012-09-03 Konferencja ORE "Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa"
2012-09-01 Ukazał się pierwszy numer Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy
2012-08-27 Rusza e-learningowy kurs języka angielskiego dla bibliotekarzy
2012-08-26 Ogólnopolska konferencja „Nowoczesne nauczanie: metody, techniki, narzędzia” w Elblągu
2012-08-24 Consultation on "Opening up Education
2012-08-20 Google to nie wszystko. Warsztaty skutecznego przeszukiwania zasobów cyfrowych
2012-08-16 Spotkania informacyjne na temat sieci współpracy i samokształcenia prowadzonych w ramach nowego systemu wspierania szkół i nauczycieli
2012-08-13 II Konferencja Regionalna „Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł”
2012-08-06 Latarnicy Polski Cyfrowej
2012-08-02 Atak wydawców nieskuteczny!
2012-07-18 Spotkanie literackie poświęcone św. Brunonowi z Kwerfurtu
2012-07-18 Historia zamknięta w obiektach
2012-07-18 Laureaci konkursu „Sport w fotografii" nagrodzeni ...
2012-07-18 Spotkanie gimnazjalistów z językiem esperanto i sztuką ekslibrisu – w Bibliotece Pedagogicznej w Łomży
2012-07-16 Konferencja Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych i SBP uwzględnione przez MEN w konsultacjach projektów rozporządzeń
2012-07-11 Nowy serwis "Wakacje z biblioteką" na sbp.pl
2012-07-11 Wakacyjna Galeria Nauczycieli w Bibliotece Pedagogicznej zaprasza do obejrzenia wystawy prac pani Doroty Kulickiej pt. "W drodze..."
2012-07-06 „Dialogi Biblioteczne”
2012-07-05 Wystawa prac Sylwii Batorskiej
2012-06-28 20 lat sosnowieckiej Galerii „U Belfrów”
2012-06-27 Inaternational Standard Bibliographic Description (ISBD). Consolidated edition 2011 - polskie tłumaczenie
2012-06-22 Autorka Pamiętnika Blumki, Iwona Chmielewska, w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu
2012-06-18 Warsztaty biblioterapeutyczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
2012-06-18 Warsztaty "Zainteresowania (nie tylko) czytelnicze nauczycieli bibliotekarzy" w PBW w Gdańsku
2012-06-18 Konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych "LITERACKIE KRAJOBRAZY POMORZA"
2012-06-14 Rozstrzygniecie konkursu „Pejzaż, który pozostał w mojej pamięci” w Makowie Mazowieckim
2012-06-12 Dostęp do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego zakończony
2012-06-11 Interwencja Pana Posła Jarosława Zielińskiego w sprawie zamiaru likwidacji augustowskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach
2012-06-05 Konferencja w Białymstoku "Temu, który ukochał sercem ...". Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka
2012-06-05 I Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom
2012-06-02 Warsztaty w PBP w Koninie Filii w Turku "Jak pracować w zespole"
2012-05-31 Bibliotekarze powiatu wyszkowskiego szkolą się
2012-05-25 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce ciągle w grze
2012-05-24 Prelekcja „Życie i praca Janusza Korczaka” w Ostrowi Mazowieckiej
2012-05-24 Zaproszenie na seminarium "Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych - ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego"
2012-05-23 Warsztaty "Nie tylko książki powstają z papieru" w Bibliotece Pedagogicznej w Przasnyszu
2012-05-23 Odpowiedź MEN na pismo Jana Krajewskiego - Prezesa Polskiego Związku Bibliotek
2012-05-23 Pismo Jana Krajewskiego - Prezesa Polskiego Związku Bibliotek do MEN w sprawie bibliotek pedagogicznych
2012-05-23 Akcja „Uśmiech z książki” – podsumowanie zbiórki zabawek dla podopiecznych Hospicjum Cordis
2012-05-21 Szkolenia w ramach grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty
2012-05-21 Tydzień bibliotek w Gorzowie Wlkp.
2012-05-21 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku zaprasza na imprezy organizowane w ramach X Bałtyckiego Festiwalu Nauki
2012-05-21 Spotkanie autorskie z dr Magdaleną Piekarą pt. Śląski socrealizm w literaturze
2012-05-18 Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie funkcjonowania publicznych bibliotek pedagogicznych
2012-05-17 Interwencja SBP w sprawie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie
2012-05-17 X Bałtycki Festiwal Nauki w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku
2012-05-17 Nagroda SINT SUA PRAEMIA LAUDI dla dyrektora PBW w Gdańsku
2012-05-16 Konferencja "Uchodźcy- problem czy wyzwanie w edukacji" w Białej Podlaskiej
2012-05-14 "ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ" w Krakowie
2012-05-14 IX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie
2012-05-11 Wyróżnienie specjalne dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom
2012-05-10 Polecamy nową książkę "E-learning w bibliotekach"
2012-05-10 Szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury w Krakowie
2012-05-10 Kurs e-learningowy języka angielskiego dla bibliotekarzy – test kwalifikacyjny
2012-05-09 E-learningowy kurs języka angielskiego dla bibliotekarzy
2012-05-08 Wyniki ankiety badającej zainteresowanie e-learningowym kursem specjalistycznego języka angielskiego dla bibliotekarzy
2012-05-08 Wrocławski Dzień Bibliotekarza
2012-04-30 Zaproszenie na obchody Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej w Trzebnicy
2012-04-30 Tydzień Bibliotek w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach
2012-04-27 Obchody Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
2012-04-27 Zaproszenie na spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan
2012-04-27 Zaproszenie na prelekcję „10 lat kampanii Cała Polska czyta dzieciom”
2012-04-26 Wykłady w Pedagogicznej Bibliotece Pedagogicznej w Bielsku-Białej
2012-04-26 Tydzień Bibliotek w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze
2012-04-25 Dyskusyjny Klub Książki w Ostrowi Mazowieckiej
2012-04-25 Stanowisko Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych w sprawie aktualnej sytuacji bibliotek pedagogicznych
2012-04-24 Ukazał się kolejny numer „Bytomskiej Biblioteki Pedagogicznej”
2012-04-24 „Odjazdowy Bibliotekarz” w jaworznickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach
2012-04-24 Zbiórka zabawek dla podopiecznych Hospicjum „Cordis” w Katowicach
2012-04-23 Odpowiedź MEN nt. przyszłości bibliotek pedagogicznych
2012-04-21 Fotorelacja z warsztatów "Decoupage dla początkujących"
2012-04-21 VII Konkurs na najlepszą gazetkę szkolną województwa lubuskiego
2012-04-21 Bezpłatne warsztaty "Kwiecień plecień..." w Bibliotece Pedagogicznej Gorzowie Wielkopolskim
2012-04-21 "Uwolnione książki" w Bibliotece Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.,
2012-04-20 Konkurs Ekslibris - mała graficzna opowieść o mojej bibliotece - GŁOSOWANIE
2012-04-19 Tydzień Bibliotek 2012 nadchodzi wielkimi krokami!
2012-04-18 Konkurs plastyczno-fotograficzny "Moja zakładka do książki"
2012-04-18 Projekt "Prawo autorskie dla bibliotekarzy"
2012-04-17 Światowy Dzień Książki - konferencja prasowa
2012-04-16 Wokół twórczości Elizy Orzeszkowej - spotkanie w PBW w Bielsku Białej
2012-04-10 Prelekcja "Cztery kielichy Paschy. Dlaczego cztery?" w PBW w Bielsku-Białej
2012-04-05 Życzenia świąteczne
2012-04-05 Teatr przy stoliku
2012-04-03 Inauguracja Roku Janusza Korczaka w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
2012-04-02 VI Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy
2012-03-31 Bibliotekarskie wariacje na temat książki w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu
2012-03-30 Bezpłatne seminarium "KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA" w Białymstoku
2012-03-29 Gorzowski konkurs o teatrze
2012-03-29 Edukacja regionalna w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce
2012-03-29 Wystawa: Ilustracja książkowa dla dzieci
2012-03-29 "Koniec i początek". Wieczór z poezją Wisławy Szymborskiej
2012-03-29 Spotkanie z twórczynią ludową Panią Czesławą Lewandowską.
2012-03-29 Fotorelacja z wernisażu wystawy w Bibliotece Pedagogicznej w Przasnyszu
2012-03-28 Spotkanie z Anną Kożuchowską w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej
2012-03-27 Kurs języka angielskiego dla bibliotekarzy - ankieta
2012-03-27 Nowe kursy e-learningowe w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu
2012-03-27 Spotkajmy się w Bibliotece - relacja z Biblioteki Pedagogicznej w Bolesławcu
2012-03-26 VI Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy
2012-03-22 „Senior na Uniwersytecie” - wystawa w PBW Słupsk
2012-03-22 List otwarty do Skarbnika Województwa Mazowieckiego
2012-03-21 Zaproszenie młodych literatów na wieczorek autorski w BP w Ostrołęce
2012-03-21 Nominacja PBW w Słupsku i Partnerów do nagrody Pozytywista Roku 2011 w kategorii "Kultura i sztuka"
2012-03-20 Relacja ze spotkania "Kwiaty z krepiny" w Bibliotece Pedagogicznej w Przasnyszu
2012-03-20 Zaproszenie na spotkanie z Tomaszem Kaliściakiem w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
2012-03-20 Bezpłatne kursy e-learningowe w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie
2012-03-20 Sprawozdanie z Forum Bibliotekarzy w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie
2012-03-19 III edycja Konkursu Literackiego dla Nauczycieli
2012-03-19 Rok Szkoły z Pasją - wystawa prac w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce
2012-03-19 Spotkanie z młodzieżą w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej
2012-03-16 VI Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy
2012-03-15 „Filcowe kwiaty dla Pań” w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.
2012-03-15 IX spotkanie z cyklu Bibliotekarze z pasją: "Książki, obrazy i podróże Aldony Szpejn" w PBW w Warszawie
2012-03-14 "Od krańca do krańca Afryki" - spotkanie autorskie w PBW w Słupsku
2012-03-12 Rok Janusza Korczaka w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie
2012-03-12 DIBP - e-czasopismo Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu
2012-03-12 Cztery pory koloru - wystawa fotograficzna w Bibliotece Pedagogicznej w Bolesławcu
2012-03-11 Prawo autorskie dla bibliotekarzy
2012-03-10 Mobilna edukacja w XXI wieku - czytaj relacje
2012-03-09 Fotorelacja ze spotkania "Edukacja regionalna - inne spojrzenie" na blogu Biblioteki Pedagogicznej w Przasnyszu
2012-03-09 Konkurs „Tajemnica Książki” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu
2012-03-09 Zaproszenie na konferencję metodyczną do PBW w Warszawie
2012-03-08 Tydzień E-książki w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej
2012-03-08 Spotkanie literackie z Katarzyną Sawczuk i Jakubem Sęczykiem w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
2012-03-07 "Dwie maski" - konkurs w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim
2012-03-07 Możesz mieć wpływ na program warsztatów JHP BN!!
2012-03-06 Niepokojące pomysły prezydenta Żor
2012-03-06 Warsztaty "Wiosenna bajka" w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej
2012-03-05 Galeria Na Złotej: Zachodzący Białystok - Szkoła Podstawowa nr 34 w Białymstoku
2012-03-05 Wystawa "Moje miasto" zakończona
2012-03-05 Architektura sakralna i życie cerkwi w obiektywie - wystawa fotograficzna
2012-03-05 Spotkanie z Juliuszem Szczęsnym Baturą oraz wernisaż wystawy ekslibrisów TYSIĄC ZNAKÓW 2012
2012-03-05 Konkurs z okazji Roku J. Korczaka „Gdybym był królem Maciusiem I..."
2012-03-05 Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym „Moje ulubione źródło informacji w bibliotece”
2012-03-02 O depresji w bibliotece pedagogicznej - realcja ze spotkania w BP w Oławie
2012-03-01 Ukazał się numer 10-11/2011 "Wychowania Na Co Dzień"
2012-02-27 Być twórczym, być wzorcem, być blisko ucznia… - relacja z IX sesji metodycznej Kreatywność nauczyciela - inspiracją rozwoju pasji i talentu ucznia w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku
2012-02-27 „Śląska mowa jako język regionalny – po co, jak i kiedy?” - spotkanie w Cieszynie
2012-02-26 Rok Korczaka w DBP we Wrocławiu - Konkurs "Każde dziecko jest istotą społeczną mającą swoje prawa..."
2012-02-23 Biblioteka Pedagogiczna KPCEN we Włocławku wspiera Szkoły z Pasją
2012-02-23 Kwiaty z krepiny - warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej w Przasnyszu
2012-02-23 "Świąteczne poczytanki w Bibliotece" w BP w Gorzowie Wlkp.
2012-02-23 Skarby Biblioteki - odwiedź Bibliotekę Pedagogiczną w Przasnyszu na blogu
2012-02-23 Zaproszenie na konferencję "Biblioteka z pasją - pasje w bibliotece" w Bibliotece Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.
2012-02-23 Marcowe filcowanie - bezpłatne warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.
2012-02-23 Portal Korczak w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi
2012-02-22 „Uśmiech dziecka radością dorosłych” - wystawa w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej
2012-02-22 Konferencja "Mobilna edukacja w XXI wieku" w PBW w Gdańsku
2012-02-22 Konferencja "Mobilna edukacja w XXI wieku" w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Pile
2012-02-21 "O skontrum prawie wszystko..." w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
2012-02-21 Interwencja SBP w sprawie OEIiZK w Warszawie
2012-02-20 Wiosennie... Ekologicznie... w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
2012-02-20 Dzień Bezpiecznego Internetu w Bibliotece Pedagogicznej KPCEN we Włocławku
2012-02-20 Konferencja "Korzystanie z Otwartych Zasobów Edukacyjnych a przestrzeganie prawa autorskiego w pracy bibliotekarza" w PBW w Warszawie
2012-02-17 „Ekslibris - mała graficzna opowieść o mojej bibliotece” - konkurs plastyczny w PBP RODN "WOM" w Częstochowie
2012-02-15 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie na Facebook
2012-02-15 Konferencja "Mobilna edukacja w XXI wieku" w WMBP w Elblągu
2012-02-14 Spotkanie z cyklu "Bibliotekarze z pasją" w PBW w Warszawie
2012-02-14 Konferencja "Mobilna edukacja w XXI wieku" w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach
2012-02-13 Konferencja "Mobilna edukacja w XXI wieku" w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie
2012-02-13 Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim - Miejscem Odkrywania Talentów
2012-02-12 Sprawozdanie z realizacji programu biblioterapeutycznego „PRZEDSZKOLAKI Z NASZEJ PAKI”
2012-02-11 List Przewodniczącej SBP Elżbiety Stefańczyk w sprawie bibliotek pedagogicznych, wysłany do Minister Edukacji Krystyny Szumilas
2012-02-10 POROZMAWIAJMY O PRAWACH DZIECKA, CZYLI OD DEKLARACJI DO KONWENCJI - zajęcia edukacyjne w PBW w Bydgoszczy
2012-02-10 Obchody Roku Korczakowskiego w BP w Ostrowi Mazowieckiej
2012-02-10 Wykład otwarty Marka Łukasika „A jeślibym o nich zapomniał, Ty, Boże, na niebie zapomnij o mnie…” w PBW w Bielsku Białej
2012-02-10 Ogólnopolska Olimpiada Medialna
2012-02-10 Film " Miejsca transformacji" Łukasza Konopy w PBW w Bielsku Białej
2012-02-08 Ogólnopolski konkurs literacki SZUFLADA 2012
2012-02-08 List prezesa Polskiego Związku Bibliotek w sprawie bibliotek pedagogicznych, skierowany do bibliotekarzy bibliotek publicznych
2012-02-08 II KRAKOWSKA KONFERENCJA BIBLIOTEK NAUKOWYCH. Długoterminowa archiwizacja polskiego dziedzictwa cyfrowego
2012-02-08 Oferta wyjazdów edukacyjnych OEIiZK i UEF dla bibliotekarzy
2012-02-07 "Korczakowska wizja dzieciństwa" - projekt edukacyjny w BP w Białej Podlaskiej
2012-02-07 Mobilna edukacja w XXI wieku - konferencja regionalna w PBW w Warszawie
2012-02-06 Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie! - spotkanie w PBW w Zielonej Górze
2012-02-06 Pismo Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych skierowane do Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas
2012-02-02 „Mój list do Janusza Korczaka” - konkurs dla uczniów w PBW w Bydgoszczy
2012-02-02 Mobilna edukacja w XXI wieku - cykl konferencji
2012-02-02 Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2012
2012-02-02 Szkolenie „Warsztat biblioterapeuty"
2012-02-02 Akcja "Nakarm kociaka" w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
2012-02-02 Kurs komputerowy dla Seniorów w DBP we Wrocławiu
2012-01-31 Sesja metodyczna "Kreatywność nauczyciela - inspiracją rozwoju pasji i talentu ucznia" w PBW w Gdańsku
2012-01-31 "Ferie z ksiażką i filmem" w PBW w Gdańsku
2012-01-30 Warsztaty dziennikarskie w Przasnyszu
2012-01-25 Jak się robi płeć? - zaproszenie na wykład w PBW w Bielsku-Białej
2012-01-24 Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem
2012-01-23 „Biblioferiada” w bytomskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach
2012-01-23 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i jej filie zapraszają na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli
2012-01-20 Kreatywny Dzień Kobiet w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.
2012-01-17 Warsztaty "O skontrum prawie wszystko..." w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.
2012-01-17 „Uczę Nowocześnie” - nowe pismo poradnikowo- metodyczne w całości poświęcone nowym technologiom w edukacji
2012-01-17 VII spotkanie z cyklu "Bibliotekarz z pasją"
2012-01-16 Redukcja etatów w Bibliotece Pedagogicznej w Koszalinie
2012-01-13 Konkurs w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce
2012-01-12 Sprawozdanie z konkursu "Europejskie miasta partnerskie Bielska-Białej"
2012-01-12 Sprawozdanie z warsztatów z biblioterapii "Książka - mój przyjaciel" w PBW w Bielsku-Białej
2012-01-12 "Zimowe opowieści" w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.
2012-01-12 Zestaw wskaźników funkcjonalności dla bibliotek pedagogicznych
2012-01-10 Bezpłatne kursy e-learningowe w WMBP w Elblągu
2012-01-09 Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu w filmie
O nas   |   Kontakt   |   Reklama   |   Patronat Medialny