Strona główna    O nas    Reklama    Patronat medialny    Dla autorów    Mapa strony    Kontakt    RSS   

O Sekcji

Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych została powołana Uchwałą ZG SBP w dniu 20.09.2001 r. Grupą inicjatywną byli nauczyciele bibliotekarze bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 18.12.2001 r. w PBW w Warszawie, gdzie dokonano wyboru Zarządu Sekcji, przyjęto regulamin działania i zatwierdzono wytyczne do planu pracy.

Cele i kierunki działania Sekcji to:

  • Integracja nauczycieli bibliotekarzy z ogółem polskiego środowiska bibliotekarskiego.
  • Działalność szkoleniowa - konferencje, seminaria, warsztaty, poradnictwo zawodowe.
  • Upowszechnianie standardów obowiązujących w bibliotekarstwie oraz określanie ich w bibliotekach pedagogicznych i szkolnych.
  • Popieranie badań nad działalnością tego typu bibliotek, przeprowadzanie analiz ich stanu aktualnego oraz perspektyw rozwojowych.
  • Współpraca z urzędami centralnymi i samorządowymi prowadzącymi biblioteki pedagogiczne i szkolne.
  • Działania na rzecz uzyskania przez biblioteki i ich pracowników właściwej pozycji w oświacie, obrona przed zawyżaniem wymagań kwalifikacyjnych.

Członkami Sekcji mogą być pracownicy bibliotek pedagogicznych i szkolnych oraz osoby zainteresowane pracą na rzecz środowiska bibliotekarskiego, bez względu na przynależność do SBP. Osoby należące do SBP zobowiązane są do płacenia składek - rocznie 24 zł.
Nauczyciele bibliotekarze mogą składać do Zarządu Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych swoje uwagi dotyczące: funkcjonowania bibliotek szkolnych i pedagogicznych, zapotrzebowania na różne formy szkoleń oraz pracy Sekcji.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

drukuj  zapisz  
O nas   |   Kontakt   |   Reklama   |   Patronat Medialny