Strona główna    O nas    Reklama    Patronat medialny    Dla autorów    Mapa strony    Kontakt    RSS   

Misja serwisu

Serwis jest tworzony przez bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i adresowany do tych właśnie bibliotekarzy. Zamiarem twórców jest integracja środowiska bibliotekarzy wokół idei doskonalenia zawodowego i podnoszenia efektywności pracy każdej z placówek.
Misją Serwisu jest wspieranie pracy zawodowej bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz prezentacja nowej filozofii myślenia o swojej pracy przejawiającej się nastawieniem na jakość, ustawiczne podnoszenie poziomu umiejętności i aktualizację wiedzy.
Wyznaczone cele realizujemy poprzez gromadzenie informacji, wymianę doświadczeń i pomysłów oraz dostarczanie wiedzy wspomagającej praktykę zawodową, doskonalenie i samokształcenie.


Chcemy prezentować nowe formy pracy oraz możliwości wzbogacania tradycyjnego warsztatu bibliotek - a z czasem zastępowania go - narzędziami informatycznymi. Mamy świadomość, że samo wprowadzenie do bibliotek technologii informacyjnych nie wystarczy, by realizowały rosnące wobec nich oczekiwania. Poprawa jakości pracy i wizerunku placówki wiąże się nie tylko ze stosowaniem nowoczesnych narzędzi, ale i permanentnym podnoszeniem kompetencji samych bibliotekarzy i otwartą postawą na dokonujące się zmiany. Dlatego za ważne uważamy wpłynięcie na zmianę świadomości zawodowej bibliotekarza. To od jego nowoczesnej wiedzy, doświadczenia, innowacyjności zależeć będzie, w jakim stopniu włączy się on w ideę budowania społeczeństwa informacyjnego.
Liczymy na to, że Serwis będzie docierał do naszych władz lokalnych i ministerialnych. Spróbujemy - poprzez prezentacje naszych osiągnięć zawodowych - utrwalić w ich świadomości wizerunek nauczyciela bibliotekarza z biblioteki pedagogicznej jako reprezentanta szczególnej grupy zawodowej w systemie oświaty - nauczyciela świadomego swych zadań, doświadczonego, ambitnego, wykorzystującego w swej pracy usługowej technologię elektroniczną, a przede wszystkim niezbędnego w realizowaniu zadań nałożonych na całe środowisko oświaty przez reformę.


Zależy nam na współpracy ze wszystkimi bibliotekarzami bibliotek pedagogicznych, szczególnie tymi, którzy postrzegają bibliotekę pedagogiczną jako nowoczesną placówkę wspierającą nauczyciela w dokształcaniu, doskonaleniu się i w pracy zawodowej.

drukuj  zapisz  
O nas   |   Kontakt   |   Reklama   |   Patronat Medialny