Strona główna    O nas    Reklama    Patronat medialny    Dla autorów    Mapa strony    Kontakt    RSS   

Zasady formatowania dokumentów tekstowych

 1. Zalecane używanie 11 punktowej czcionki Calibri.
 2. Należy korzystać z klawisza Enter tylko wtedy, gdy przechodzimy do nowego akapitu.
 3. Nie należy stosować automatycznego ani ręcznego dzielenia wyrazów.
 4. Po przecinku, kropce i pomiędzy wyrazami należy stosować zawsze pojedynczy odstęp. Spację stawiamy zawsze po, a nie przed znakami przestankowymi.
 5. Należy stosować prawidłowy cudzysłów. Powinno być "Boże igrzysko" a nie 'Boże igrzysko'
 6. We właściwy sposób należy formatować tabele - powinny być tworzone automatycznie. Wiersze i kolumny powinno się wstawiać, a nie dorysowywać. W celu poprawnego zbudowania tabeli korzystamy z opcji Tabela/Wstaw tabelę.
 7. W celu wyróżnienia fragmentu tekstu lub słowa nie należy stosować podkreśleń, tylko pogrubienie.
 8. Tekst dokumentu nie powinien zawierać wstawionej grafiki. Grafikę określa się poprzez umieszczenie w nawiasach okrągłych nazwy i rozszerzenia pliku zawierającego odpowiedni obraz.
 9. Nazwy wszystkich plików powinny być zgodne z zamieszczonym w tekście opisem.
 10. Dopuszcza się dwa formaty plików graficznych JPG oraz GIF. Grafikę należy przesłać w postaci załącznika.
 11. Nazwy wszystkich dostarczanych plików mogą zawierać jedynie małe litery łacińskie, cyfry oraz znak podkreślenia oraz kropkę. Inne znaki są niedopuszczalne.
 12. Tekst należy przesłać w formacie DOC lub RTF.


MATERIAŁY NIE SPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WARUNKÓW BĘDĄ ODSYŁANE DO AUTORA W CELU NANIESIENIA POPRAWEK
 

drukuj  zapisz  
O nas   |   Kontakt   |   Reklama   |   Patronat Medialny