Strona główna    O nas    Reklama    Patronat medialny    Dla autorów    Mapa strony    Kontakt    RSS   

Opis stosowany w bibliografii załącznikowej

Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:

 • PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura.
 • PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.
Poniższe przykłady opracowano na podstawie normy, w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku.


1. WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Barańska Krystyna: Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa: Wydaw. SBP 2002. ISBN 83-87629-88-X
 • Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Pod red. Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego. Warszawa: Zakł. Narod. im. Ossolińskich 2002. ISBN 83-04-04606-7
 • Borecka Irena: Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik. Warszawa: Wydaw. SBP 2001. ISBN 83-87629-61-8

Fragment wydawnictwa zwartego

 • Saniewska Danuta: Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza. Warszawa: Agencja "Sukurs" 2000. Kartoteka, s. 70-71

Artykuł w wydawnictwie zwartym

 • Tymińska Agnieszka: Zasady utrzymywania czystości w magazynach bibliotecznych i w księgozbiorach. W: Działania profilaktyczne w bibliotece. Wskazówki metodyczne. Red. Ewa Stachowska - Musiał. Warszawa: Wydaw. SBP 1998 s.14-16


2. WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 • Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy. 1999, nr 1 - . Warszawa: Agencja "Sukurs" 1999 - . ISSN 0867-5600 [czasopismo ukazujące się na bieżąco]

Artykuły w wydawnictwach ciągłych

 • Klanowska Krzysztofa: Czasopisma elektroniczne. Czy czasopisma elektroniczne mają przyszłość? "Bibliotekarz" 2002 nr 10 s. 6
 • Szafińska - Chadała Marzena, Jordan Jolanta Elżbieta, Maciejewska Alicja: Materiał repertuarowy. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. "Bibl. w Szk." 2002 nr 11 s. 1-19


3. DOKUMENTY ELEKTRONICZNE


3.1. ELEKTRONICZNE WYDAWNICTWA ZWARTE, BAZY DANYCH I PROGRAMY KOMPUTEROWE


Całość dokumentu

 • Hłuszczyk Halina, Stankiewicz Alina: Ekologia. Słownik [CD-ROM]. Warszawa: WSiP 1999. 1 dysk optyczny (CD-ROM); 12 cm. Wymagania systemowe: Komputer PC; Windows 95 lub lepszy; karta graficzna; karta dźwiękowa; napęd CD-ROM
 • Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 16 lipca 2003]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/

Fragmenty

Artykuły

 • Wilk Katarzyna: Pismo i książka w okresie prekolumbijskim. W: Skórka Stanisław: Wirtualna Historia Książki i Bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 20 listopada 2003]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/wilk.html


3.2. ELEKTRONICZNE WYDAWNICTWA CIĄGŁE


Całość wydawnictwa
o Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy [online]. Warszawa: "Sukurs" 1991 - [dostęp18 lipca 2003]. Dostępny w World Wide Web: http://www.vulcan.edu.pl/biblioteka/. ISSN 0867-5600


Artykuły

 • Skwirowski Piotr: Lista wrogów przedsiębiorczości. W: "Gazeta Wyborcza" [online]. 20-11-2003 [dostęp 21 listopada 2003]. Dostępny w World Wide Web: http://www1.gazeta.pl/wyborcza/1,34513,1786764.html
 • Dryzek Helena: Internauta w bibliotece. W: "EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy" [online]. 2003 nr 7 [dostęp 20 listopada 2003]. Dostępny w World Wide Web:http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/dryzek.php. ISSN 1507-7187


3.3. BIULETYNY ELEKTRONICZNE, LISTY DYSKUSYJNE I KOMUNIKATY ELEKTRONICZNE


Całość systemu elektronicznego komunikowania się

 • Elektroniczny Biuletyn Informacyjny [online]. Łódź: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi [dostęp 25 listopada 2003]. Dostępny w World Wide Web: http://www.skwp-lodz.pl/biuletyn.php
 • Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej "FIFY" [lista dyskusyjna online]. Gdańsk: SKT PG "FIFY" [dostęp 25 listopada 2003]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pg.gda.pl/~fify/listy.php


Komunikaty elektroniczne

 • Janowska Maria: Temat: Opis dokumentu elektronicznego [poczta elektroniczna]. Do: Aniela Piotrowicz. 14 lipca 1999; 08:57:11 [cytowany 1 października 1999; 16:03]. Korespondencja osobista

 

drukuj  zapisz  
O nas   |   Kontakt   |   Reklama   |   Patronat Medialny