Strona główna    O nas    Reklama    Patronat medialny    Dla autorów    Mapa strony    Kontakt    RSS   

Opis stosowany w zestawieniach bibliograficznych

W trosce o formalny i merytoryczny poziom prezentowanych w ramach Serwisu Informacyjnego Biblioteka Pedagogiczna materiałów informujemy, że zestawienia bibliograficzne, które Państwo przesyłacie, powinny zawierać opisy wydawnictw zwartych zgodne z normą PN-82/N-01152.01: Opis bibliograficzny. Książki. oraz opisy artykułów z wydawnictw ciągłych sporządzone w oparciu o normę PN-N-01152-2: Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe.

Opisy należy rozpoczynać od tytułu książki, rozprawy w pracy zbiorowej bądź artykułu w czasopiśmie, stosując pełną nazwę tytułu czasopisma oraz pełną nazwę wydawnictwa, o ile nie występuje w pełnej formie w innych strefach opisu (wtedy można stosować skróty, aż do akronimu).

 

1. Wydawnictwo zwarte
Ministerstwo Edukacji Narodowej o dysleksji czyli specyficznych trudnościach w nauce / [zeszyt oprac. Wojciech Brejnak, Teresa Opolska, Romuald Ponczek]. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 1999. - 60 s.


2. Fragment wydawnictwa zwartego
Zarys terapii dziecka / Barbara Kaja. ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1998. - S. 111-117 : Dysleksja : specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu


3. Artykuł, rozprawa w wydawnictwie zwartym
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu - dysleksja rozwojowa / Marta Bogdanowicz // W : Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1999. - S. 815-859


4. Artykuł w wydawnictwie ciągłym
Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 38-40


Opracowała: Alicja Rytwińska


 

drukuj  zapisz  
O nas   |   Kontakt   |   Reklama   |   Patronat Medialny